Kostel Sv. Linharta

Mušovský kostel byl v pozdně románské podobě postaven zřejmě ve 20. a 30. letech 13. století; poprvé je doložen v roce 1276, kdy již plnil farní funkci. Z této etapy se dochovala celá jižní zeď lodi, jihovýchodní nároží lodi a jižní část západní průčelní zdi, přičemž před západním průčelím stála dnes již neexistující věž. Zřejmě po požáru byl ve druhé čtvrtině 14. století goticky nově postaven, v návaznosti na původní jižní zeď vznikla nová širší loď a pravoúhlé kněžiště, o něco později, snad ještě ve 14. století, byla k severní straně presbytáře přistavěna sakristie s věžovitou nástavbou. Z poloviny 18. století existuje několik verzí plánů na radikální barokní přestavbu chrámu, nakonec byla realizována pouze věž nad sakristií (někdy mezi roky 1758 a 1771), která nahradila původní románskou věž v průčelí, jež byla zbořena. V této době také byl zbarokizován interiér a loď zaklenuta valenou klenbou. Větší přestavba chrámu byla plánována také na konci 90. let 19. století. Regotizace kostela proběhla v letech 1911–1912, kdy byla, mimo jiné, zbořena barokní věž až na středověkou úroveň a postavena nová s gotickými okny a jehlancovou střechou. Vznikla také nová kruchta na litinových sloupech a před západním průčelím novogotická předsíň.

12
11535708_854993414577026_770263868088556502_n
Spodní foto: Archiv www.balon.cz

Zasvěcen sv. Linhartovi. Tento poustevník žil zhruba v 6. století a zázraky. Nakonec se stal patronem vězňů. Podle některých starousedlíků to byl právě on, kdo zachránil mušovský kostel před zbouráním.

V kostele probíhal v letech 1977–1979 archeologický výzkum, neboť začala stavba vodního díla Nové Mlýny, které mělo prostor Mušova zatopit. Samotná vesnice zanikla na konci 70. let, v 80. letech 20. století bylo okolí chrámu zaplaveno Věstonickou nádrží. Bývalý kostel, jako jediná dochovaná mušovská stavba, od té doby stojí na ostrůvku uprostřed střední novomlýnské nádrže, která je od roku 1994 přírodní rezervací, takže není běžně přístupný. Od roku 1999 byla majitelem kostela obec Ivaň. Od roku 2008 se v létě o ostrůvek a další ostrovy stará kyjovské občanské sdružení pro drogově závislé Krok. Samotná stavba je staticky zajištěná, ale celková oprava kostela by podle údajů z roku 2012 mohla dosáhnout až 16 milionů korun. V roce 2012 byl převeden zpět do majetku Pasohlávek. Kolem kostela se nacházel hřbitov.

zdroj: Wikipedia

Kde se kostel nachází?