Informace o sbírce

Veškeré peníze ze sbírky budou určeny na zpracování projektu a na následnou rekonstrukci kostela sv. Linharta. Celý projekt rekonstrukce mušovského kostela je finančně náročnější hned ze dvou hledisek: tím prvním je, že kostel je památkově chráněný objekt, a tudíž veškeré opravy musí mít příslušná povolení Národního památkového ústavu. Navíc leží ve střední Novomlýnské nádrži, která je vyhlášenou Evropsky významnou lokalitou NATURA 2000 – ptačí oblast.

Natura_2000.svg

To, že kostel leží uprostřed vodní hladiny, je další finanční komplikací – logistika materiálu i pracovníků bude totiž nákladnější, než kdyby byl kostel na pevnině a materiál by se k němu dal navozit přímo. V případě, že Krajský úřad Jihomoravského kraje vydá povolení ke vstupu osob na kostelní ostrov, dojde ke zpracování projektu zpřístupnění kostela. V tomto případě bude věž kostela upravena jako vyhlídková a uvnitř kostela vznikne expozice, která bude své návštěvníky informovat nejen o historii kostela a zaniklé obci Mušov, ale i o celém vodním díle a místní fauně i flóře.