Co jsme už dokázali?

V roce 2015 proběhla oprava střechy. Konkrétně byly doplněny vypadlé tašky a došlo k nutným opravám střechy tak, aby do ní nezatékalo. Cena oprav je 100 tisíc korun. Dále pracujeme na projektu konzervace kostela. Zde je nutné nejdříve získat potřebná povolení a dostatek financí. Celková cena zakonzervování kostela bude známá až po vypracování projektu.